Beoordeling
Review


Eddy Haers

REGISSEUR

"Een beoordeling als instrument voor jezelf en de groep om verder te komen."

Als je weet dat Gijs komt beoordelen, weet je dat er degelijk gekeken wordt naar alle aspecten van de voorstelling. Gijs is een man van detail. Als je het rapport leest, krijgt elk aspect grondig aandacht. Hij benoemt chronologisch het hele proces. Van de flyer en gebruik van social media tot en met het applaus nemen toe.
In de nabespreking is er volop de gelegenheid om te reageren en antwoord te geven op de inzichten van de beoordelaar en de opgeroepen vragen. Wat ik heel fijn heb gevonden is de manier waarop Gijs vragen formuleert en hij daardoor mij en de spelers weer opnieuw laat nadenken. Hij geeft aan waar de sterke kanten liggen, maar nog meer geeft hij aan waar je dieper op zaken in had kunnen gaan. Zijn kritische vraagstelling naar het waarom achter keuzes. De nabespreking was een prettig open gesprek. Er werd niet gesproken in termen van goed of fout, waar of niet waar, maar ook hier weer de beoordeling als instrument voor jezelf en de groep om verder te komen. Zeer leerzaam!!

MEER Reviews

Ad Stofmeel

VOORZITTER
ROOSENDAALS TONEEL

REGIE REVIEW


"De Rooij Regie maakt van de acteur een kritische zoeker en geeft hem een ‘geborgen’ gevoel." Lees verder >>

Sigrid Bakkers

(oud) VOORZITTER
TONEELVERENIGING ONDERLING KUNSTGENOT NISPEN

REGIE REVIEW


"Door de positieve en persoonlijke aanpak voelt iedereen zich gehoord en gezien." Lees verder >>